Casting :
Actorr Chanti Singam Velayudam Venkat Bahubali Vankarodu Suresh Sathriyan Divya Lavanya Riyas

Ass.Dir: Kampha Vinod kumar